D-ting 2006 i Skylle utanför Dalby. Det var Lunds TVM som bjöd in på Medeltidsting. Vädret var soligt men vinden var kall. Ett 50-tal TVMare var samlade på den stora gräsplanen.

Gallery