Rixting 2003 var strax norr Norrköpnig. Det var Östergötland som bjöd in oss i år via en supperp hemsida. Vi for upp i 2 bussar som Micro hade ordnat. Vi var c:a 100 pers. Det tog 6-7 timmar att komma dit. Mitt på resan hade vi fika. Tyvärr var det förbannat långt att gå mellen bussparkeringen och tingsplatsen.

Gallery