180 graders bilder från tinget 2006. Bilderna är lite tyngre än de övriga.

Gallery