Utanför Fleninge fann jag flera övergivna drivhus. Vissa är nästan helt borta, andra har rasat, och några står ännu upp. Till dessa finns även två gamla pannhus med delvis inrasat tak. Samt en försäljningslokal med en massa klotter. Trädgården är full av jätteloka som är mannshöga.


Satus 2051: Huset är upprustat och drivhusen är borta.

Gallery