Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Utanför Fleninge fann jag flera övergivna drivhus. Vissa är nästan helt borta, andra har rasat, och några står ännu upp. Till dessa finns även två gamla pannhus med delvis inrasat tak. Samt en försäljningslokal med en massa klotter. Trädgården är full av jätteloka som är mannshöga.

Gallery