Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

I Källfallet finns ett helt bostadsområde som är övergivet. 24 stycken parhus, som ser ut att rymma 2 familjer. Tyvärr vet jag inte varför man överget husen.

Gallery