Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

I Runsvik hittade jag ett gammal betongfabrik. De har gjort mursten av cement. Företaget verkar har dött på mitten av 1990-talet.

Gallery