Jag fick ett tips på ett nerlagt sågverk. Stället är jättefint och i stort sätt orört sedan sista stocken sågades 1997. Allt står prydligt på sin plats. Skor och kläder står eller hänger framme. På en vägg sitter en käck nidvisa från året 92, där man gäckar med lokala händelser. Snön gjorde att jag inte besökte alla delar i mina låga skyddskor.


Satus 2012: Troligen rivet.

Gallery