Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Det öde sanatoriet i Skåne. Del 4 talvåningen med balkong och gym. Håller balkongen att gå på?