Det öde sanatoriet i Skåne. Del 4 talvåningen med balkong och gym. Håller balkongen att gå på?

Gallery