Det öde sanatoriet i Skåne. Del 1 utemiljö och byggnader.

Gallery