Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Punkt 31 Gångens namn är inte bestämt. Det är en förlängning av D-gången, samtidigt som känns som en egen gång. Om vi hittar den lilla pelarsal som ser ut att finnas längst inne till vänster, så bör det bli egen gång. I så fall med bokstaven K. Gången slutar i en stor sten. Längst in på höger sida finns det en liten ficka 2m lång och 0.5 bred. När man tittar upp i det förstår man att rasmassorna kommer från golvet i E-salen. Risk finns att golvet spolas ner i D-gången via punkt 31, och fyller igen ingången till H. Längst in till vänster finns det 2 små gångar. Vid en närmare titt så ser man att det är en pelare i en liten sal. Salen ser utt att fortsätta innåt men är fylld med grus.