Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Kartan visar tänkta kalksprickor med tanke på gångarnas form och riktning. Där 2 eller flera gångar korsas ökar möjligheten för nyfynd av gång.


Pekbar karta.

Under E-salen går det en delvis inrasad gång, som härrör till ett lägre parti i E typ det i C. Den kan ev sitta i hop med det hål i E-väggens norra sida. Där finns f.ö. 3 pluttiga gångar. Många sprickor möts, men alla är låga. Om man finner något här kommer man nog från ett okänt område strax söder om denna punkt. Området är intressant. Många sprickkorsningar och 3 stora gångar från G-gången. Ev även ingång från M vid punkt 36 eller vattenlåset i SV änden. 2 gångar som man inte ser slutet på. Området är lågt och läskigt. Kräver grävarbete i labil miljö. Hela O-systemet ligger under kalken och är på många ställen grävbart. Om gången under golvet inte har den vinkel som kartan visar (=ej kollat) kan den sitta ihop med det slukhål som finns i golvet i E-salens NO-vägg. Gången fortsätter nog vidare mot NO. Om förbindelsegångens spricka fortsätter i berget så borde den dyka upp här. Här ska det finnas gammal gruvgång. Ev kan man gräva ut den på samma sätt som med N-gången. Labilt och med en stor sten som avskräcker. Lägre kryppassage bör finnas nära det riktiga golvet. Ev finner man en förlängning av sprickan genom F & N. Här finns nog tre mindre gångar en bit ner. Utmärkt på Tells karta fr. 1955- Här finns nog tre mindre gångar en bit ner. Utmärkt på Tells karta fr. 1955. Detta område utgör nog ett lägre parti i E-salen. Man kan nog följa väggen i SO riktning en bra bit. Troligen hittar man ingångar till H & J. Från I går det två vattenlås vidare i sydlig riktning. Här ska det finnas gångar att gräva ut. 1882 fanns här en sal med samma yta som C som är fylld med grus. Även Tell 1955 har med två mindre gångar här. Här finns en gång ritad på Tells karta från 1955. Här finns en känd fortsättning i ett vattenlås. Låga gångar som vi redan provgrävt. Spill inte tid här. Gången är ev krypbar en bit. Många små gångar som tyvärr inte är krypbara. Området NV om E-salen. Flera sprickor möts här. Frågan är hur man kommer dit. Här finns nog bara rasmassor. Om man ska hitta upp i kalken igen så bör det vara i detta området. Här kan man ev möta någon av de ev gångar som kan komma från E-salen. Om man lyckas grävar från D-gången längs E-salen och hit kan man ev hitta något, men mest troligt är punkten ett mätfel och ligger i den igenrasade delen av E. Lågt område med solit golv och tak. Här finns inget att hämta. Denna gång är längre på Freijs karta 1966. Det är en förlängning av F som nog fortsätter vidare under golvet. Här finns ett hål som går ner under kalken. Oftast vattenfyllt. ...