Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Min Facebooksida:

Denna sida:
KULLABERG

Ringarnas färg:
Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Kullaberg, klickbar karta
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Tunnelgrottan
Kludderövens hydda
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Stenstugorna - Retzius (flera)
Lahibiagrottan
Åkersbergsgrottan
Björngrottan v (flera)
Björngrottan ö (flera)
Vattenmöllegrottan
Masken Max grottan
Karlavagnsgrottan
Bananblocket
Utsiktsgrottan
Kullamannens sal
Skulgrottan
Spindelgrottan
Kämparna
Rödtaksgrottan
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Smugglargrottan
Björnbärsgrottan
Labyrintgrottan
Krokiga gången
Karstensblockgrotta II (flera)
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Karstensränna (flera)
Karstensblockgrotta I (flera)
TwinWathergrottan övre
TwinWathergrottan nedre
StoneWather
Snövit
Ljungstrands avgrund
Törnrosa
Rödluvansgrotta
Varggrottan
Vindtunneln
Skårekroksgrottan
Lilla Visitgrottan
Visitgrottan
Poolblocket
Blå mal grottan
Livsfaran
Undervattensgrottan
Gubbe-med-keps-grottan
T-centralen
Västranäsgrottan
Timglasgrottan
Örn-nästet
Jätteblocken
Ablahamnsblocket
Fiskargrottan
Solgrottan
Östranäsgrottan
Sammanbrottet
Lynngrottan
Gubbmalen (flera)
Mission Impossible
Bacongrottan
Klättergrottan
Träskgrottan
Kamelgrottan
Våningsgrottan
Gömstället
Kojgrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Josefinelust stora (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Vindskyddsgrottan (flera)
Trollhålet (flera)
PBs minigrotta (flera)
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Barakullegrottan
Kanalgrottan
Porten (flera)
Portgrottan
Landprorten
Djupadalsgrottan
Graffitigrottan (flera)
Skidbackegrottan (flera)
Mossgrottan
Lilla Graffiti (flera)
Djupadals hamn
Dripp-dropp-grottan
Dödlig genomsikt
Diagonalgrottan
Dr. Bagers grotta
Raukgrottan (flera)
Ormbunkagrottan
Dr Bagers tunnel
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Hacket
Grävlingen
Balkonggrottan
Skafferiet
Jungfruns vaktkur (flera)
Jungfrukamrarna
Klämman
Spegelsalen
Doldis
Strandgrottan
Knivgrottan
Söfting Mini (flera)
Söftingsdyket (flera)
Söftingsgrottan
Magbadsgrottan
Pilgrimsgrottan
Råttfällan
Getablocket
Bergsgeten
Amfiteatern
Getastugorna C
Getastugorna B
Getastugorna A
Musslan
Laduporten
Ladublocken
Gruvorten
Gruvangrottan (flera)
Platt-taksgrottan (flera)
Borgen
Gåsahålan
Våtagången
Källargrottan
Blockgången
Tinas trekant
Björnidet
Villervallan
Springan
Bergakungenssal
Bergakungens gång
Spiralgrottan
Block med lock
Banangrottan
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
Dr. Munthes grotta V (flera)
Valdemarsgrottan
KK-grotta v  I  (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Labilgrottan
Bordsgrottan
Dubbelgrottan
Kvartsblocket
Lilla Kaprifoliegrottan
Takgrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kaprifoliegrottan
Kaprifoliegången
Nimisgrottan
Hotell Kullaberg
Farstuhålet
Jättedösen
Arildsgrottan

Grottlistan sorterad från FYREN.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla

Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.

Förklaringar:
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
2 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
3 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
4 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
5 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
6 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
7 Åkersbergsgrottan6m2mSydBlock
8 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
9 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
10 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
11 Masken Max grottan9m1mSydBlock
12 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
13 Bananblocket3m1mSydBlock
14 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
15 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
16 Skulgrottan6m2mNorrBlock
17 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
18 Kämparna5m2mSydBlock
19 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
20 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
21 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
22 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
23 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
24 Krokiga gången3m1mSydBlock
25 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
26 Karstens arsle5m1mSydUrberg
27 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
28 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
29 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
30 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
31 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
32 StoneWather3m4mNorrUrberg
33 Snövit15m6mSydBlock
34 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
35 Törnrosa4m2mSydBlock
36 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
37 Varggrottan4m1mSydBlock
38 Vindtunneln12m1mSydUrberg
39 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
40 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
41 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
42 Poolblocket3m4mSydBlock
43 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
44 Livsfaran4m1mSydBlock
45 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
46 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
47 T-centralen4m1mNorrBlockJa
48 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
49 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
50 Örn-nästet2m2mNorrBlock
51 Jätteblocken7m2mSydBlock
52 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
53 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
54 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
55 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock
56 Sammanbrottet3m2mSydBlock
57 Lynngrottan2m2mNorrUrberg
58 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
59 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
60 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
61 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
62 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
63 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
64 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
65 Gömstället4m2mNorrBlock
66 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
67 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
68 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
69 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
70 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
71 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
72 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
73 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
74 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
75 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
76 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
77 Portgrottan5m1mNorrUrberg
78 Landprorten7m4mNorrTunnel
79 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
80 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
81 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
82 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
83 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
84 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
85 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
86 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
87 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
88 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
89 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
90 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
91 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
92 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
93 Hacket1m2mNorrG.L.B
94 Grävlingen2m1mNorrUrberg
95 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
96 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
97 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
98 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
99 Klämman5m2mNorrUrberg
100 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
101 Doldis4m3mNorrUrberg
102 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
103 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
104 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
105 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
106 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
107 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
108 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
109 Råttfällan2m4mNorrBlock
110 Getablocket4m3mNorrBlock
111 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
112 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
113 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
114 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
115 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
116 Musslan3m4mNorrBlock
117 Laduporten2m10mNorrG.L.B
118 Ladublocken2m1mNorrBlock
119 Gruvorten2m1mNorrUrberg
120 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
121 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
122 Borgen9m1mNorrBlock
123 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
124 Våtagången9m6mNorrUrberg
125 Källargrottan3m3mNorrUrberg
126 Blockgången13m4mNorrBlock
127 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
128 Björnidet3m1mNorrBlock
129 Villervallan14m2mNorrBlockJa
130 Springan2m0mNorrUrberg
131 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
132 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
133 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
134 Block med lock3m1mNorrBlock
135 Banangrottan5m1mNorrUrberg
136 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
137 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
138 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
139 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
140 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
141 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
142 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
143 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
144 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
145 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
146 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
147 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
148 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
149 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
150 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
151 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
152 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
153 Jättedösen4m4mNorrBlock
154 Arildsgrottan4m2mNorrUrbergJa

Total grottlängd:858m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
(c) Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.
De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra
intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt.
Du ansvarar över ditt liv. Förklaring: G.L.B= GrottLiknandeBildning. Klickbar grottkarta.