Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan

Min Facebooksida:

Denna sida:
KULLABERG

Ringarnas färg:
Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Kullaberg, klickbar karta
Trollhålet (flera)
Spiralgrottan
Timglasgrottan
Söftingsgrottan
Jungfrukamrarna
Labilgrottan
Snövit
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Villervallan
Blockgången
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Vindtunneln
Kaprifoliegången
Karstensränna (flera)
Valdemarsgrottan
Porten (flera)
Visitgrottan
Dr. Bagers grotta
Borgen
Ljungstrands avgrund
Våtagången
Lahibiagrottan
Masken Max grottan
Gruvangrottan (flera)
Undervattensgrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Landprorten
Jätteblocken
Dripp-dropp-grottan
Gåsahålan
Rödluvansgrotta
Vattenmöllegrottan
Magbadsgrottan
Djupadals hamn
Kanalgrottan
TwinWathergrottan nedre
Dr. Munthes grotta V (flera)
Kaprifoliegrottan
Karlavagnsgrottan
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Västranäsgrottan
Graffitigrottan (flera)
Tunnelgrottan
Åkersbergsgrottan
Skulgrottan
Björngrottan ö (flera)
Portgrottan
Karstens arsle
Kullamannens sal
Klämman
Stenstugorna - Retzius (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
Banangrottan
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Lilla Graffiti (flera)
Dubbelgrottan
Vindskyddsgrottan (flera)
Kämparna
Strandgrottan
TwinWathergrottan övre
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Josefinelust stora (flera)
Karstens Tunnel (flera)
Knivgrottan
Getablocket
Karstensblockgrotta II (flera)
Doldis
Kaprifolie blockgrottan
Kojgrottan
Törnrosa
Dödlig genomsikt
Gömstället
Arildsgrottan
Klättergrottan
Spegelsalen
Amfiteatern
Getastugorna C
Mission Impossible
Söfting Mini (flera)
Jungfruns vaktkur (flera)
T-centralen
Blå mal grottan
Livsfaran
Östranäsgrottan
Pilgrimsgrottan
Varggrottan
Jättedösen
Farstuhålet
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Poolblocket
StoneWather
Lilla Kaprifoliegrottan
Fiskargrottan
Getastugorna B
Krokiga gången
Källargrottan
Sammanbrottet
Djupadalsgrottan
Lilla Visitgrottan
Björnidet
Bergakungens gång
Musslan
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Tinas trekant
Barakullegrottan
Getastugorna A
Kvartsblocket
Bananblocket
Platt-taksgrottan (flera)
PBs minigrotta (flera)
Raukgrottan (flera)
Träskgrottan
Bacongrottan
Karstensblockgrotta I (flera)
Gubbe-med-keps-grottan
Labyrintgrottan
Gubbmalen (flera)
Block med lock
Bergakungenssal
Spindelgrottan
Våningsgrottan
Söftingsdyket (flera)
Utsiktsgrottan
Dr Bagers tunnel
Lynngrottan
Kludderövens hydda
Ladublocken
Balkonggrottan
Råttfällan
Björnbärsgrottan
Smugglargrottan
Skidbackegrottan (flera)
Björngrottan v (flera)
Ablahamnsblocket
Bergsgeten
Skafferiet
Grävlingen
Ormbunkagrottan
Örn-nästet
Mossgrottan
Gruvorten
Diagonalgrottan
Kamelgrottan
Skårekroksgrottan
Springan
Bordsgrottan
Hotell Kullaberg
Nimisgrottan
Laduporten
Hacket
Solgrottan
Rödtaksgrottan
Takgrottan

Grottlistan sorterad i LÄNGD.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla

Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.

Förklaringar:
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
2 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
3 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
4 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
5 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
6 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
7 Snövit15m6mSydBlock
8 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
9 Villervallan14m2mNorrBlockJa
10 Blockgången13m4mNorrBlock
11 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
12 Vindtunneln12m1mSydUrberg
13 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
14 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
15 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
16 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
17 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
18 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
19 Borgen9m1mNorrBlock
20 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
21 Våtagången9m6mNorrUrberg
22 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
23 Masken Max grottan9m1mSydBlock
24 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
25 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
26 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
27 Landprorten7m4mNorrTunnel
28 Jätteblocken7m2mSydBlock
29 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
30 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
31 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
32 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
33 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
34 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
35 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
36 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
37 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
38 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
39 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
40 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
41 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
42 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
43 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
44 Åkersbergsgrottan6m2mSydBlock
45 Skulgrottan6m2mNorrBlock
46 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
47 Portgrottan5m1mNorrUrberg
48 Karstens arsle5m1mSydUrberg
49 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
50 Klämman5m2mNorrUrberg
51 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
52 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
53 Banangrottan5m1mNorrUrberg
54 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
55 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
56 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
57 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
58 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
59 Kämparna5m2mSydBlock
60 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
61 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
62 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
63 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
64 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
65 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
66 Getablocket4m3mNorrBlock
67 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
68 Doldis4m3mNorrUrberg
69 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
70 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
71 Törnrosa4m2mSydBlock
72 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
73 Gömstället4m2mNorrBlock
74 Arildsgrottan4m2mNorrUrbergJa
75 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
76 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
77 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
78 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
79 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
80 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
81 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
82 T-centralen4m1mNorrBlockJa
83 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
84 Livsfaran4m1mSydBlock
85 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock
86 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
87 Varggrottan4m1mSydBlock
88 Jättedösen4m4mNorrBlock
89 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
90 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
91 Poolblocket3m4mSydBlock
92 StoneWather3m4mNorrUrberg
93 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
94 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
95 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
96 Krokiga gången3m1mSydBlock
97 Källargrottan3m3mNorrUrberg
98 Sammanbrottet3m2mSydBlock
99 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
100 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
101 Björnidet3m1mNorrBlock
102 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
103 Musslan3m4mNorrBlock
104 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
105 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
106 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
107 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
108 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
109 Bananblocket3m1mSydBlock
110 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
111 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
112 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
113 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
114 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
115 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
116 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
117 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
118 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
119 Block med lock3m1mNorrBlock
120 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
121 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
122 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
123 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
124 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
125 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
126 Lynngrottan2m2mNorrUrberg
127 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
128 Ladublocken2m1mNorrBlock
129 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
130 Råttfällan2m4mNorrBlock
131 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
132 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
133 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
134 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
135 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
136 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
137 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
138 Grävlingen2m1mNorrUrberg
139 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
140 Örn-nästet2m2mNorrBlock
141 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
142 Gruvorten2m1mNorrUrberg
143 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
144 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
145 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
146 Springan2m0mNorrUrberg
147 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
148 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
149 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
150 Laduporten2m10mNorrG.L.B
151 Hacket1m2mNorrG.L.B
152 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
153 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
154 Takgrottan1m3mNorrG.L.B

Total grottlängd:858m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
(c) Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.
De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra
intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt.
Du ansvarar över ditt liv. Förklaring: G.L.B= GrottLiknandeBildning. Klickbar grottkarta.