Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Min Facebooksida:

Denna sida:
KULLABERG
D
e mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra
intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt.
Du ansvarar över ditt liv. Förklaring: G.L.B= GrottLiknandeBildning. Klickbar grottkarta längst ner.

Kullaberg, klickbar karta
Ringarnas färg: Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Trollhålet (flera)
Spiralgrottan
Timglasgrottan
Söftingsgrottan
Jungfrukamrarna
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Labilgrottan
Snövit
Villervallan
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Blockgången
Vindtunneln
Karstensränna (flera)
Kaprifoliegången
Porten (flera)
Visitgrottan
Valdemarsgrottan
Dr. Bagers grotta
Våtagången
Ljungstrands avgrund
Borgen
Masken Max grottan
Lahibiagrottan
Gruvangrottan (flera)
Undervattensgrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Gåsahålan
Dripp-dropp-grottan
Jätteblocken
Landprorten
Djupadals hamn
Västranäsgrottan
Kanalgrottan
Dr. Munthes grotta V (flera)
Vattenmöllegrottan
Kaprifoliegrottan
Skulgrottan
TwinWathergrottan nedre
Magbadsgrottan
Graffitigrottan (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Karlavagnsgrottan
Åkersbergsgrottan
Rödluvansgrotta
Tunnelgrottan
Björngrottan ö (flera)
Portgrottan
Lilla Graffiti (flera)
Stenstugorna - Retzius (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
Klämman
Banangrottan
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
Kullamannens sal
KK-grotta ö II (flera)
Dubbelgrottan
Knivgrottan
Strandgrottan
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Kämparna
Karstens arsle
Vindskyddsgrottan (flera)
Karstens Tunnel (flera)
TwinWathergrottan övre
Josefinelust stora (flera)
Klättergrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kojgrottan
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Karstensblockgrotta II (flera)
Törnrosa
Dödlig genomsikt
Varggrottan
Getablocket
Jättedösen
Blå mal grottan
Getastugorna C
Söfting Mini (flera)
Gömstället
Jungfruns vaktkur (flera)
Farstuhålet
Pilgrimsgrottan
Livsfaran
Doldis
Mission Impossible
Östranäsgrottan
Amfiteatern
Spegelsalen
T-centralen
Krokiga gången
Lilla Kaprifoliegrottan
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Djupadalsgrottan
Sammanbrottet
Lilla Visitgrottan
Björnidet
Poolblocket
Musslan
Bergakungens gång
Källargrottan
Getastugorna B
StoneWather
Spindelgrottan
Söftingsdyket (flera)
Labyrintgrottan
Kvartsblocket
Block med lock
Bergakungenssal
Tinas trekant
Karstensblockgrotta I (flera)
Barakullegrottan
Platt-taksgrottan (flera)
Getastugorna A
Bananblocket
Bacongrottan
PBs minigrotta (flera)
Gubbe-med-keps-grottan
Våningsgrottan
Träskgrottan
Gubbmalen (flera)
Raukgrottan (flera)
Fiskargrottan
Utsiktsgrottan
Ormbunkagrottan
Lynngrottan
Örn-nästet
Balkonggrottan
Ablahamnsblocket
Kludderövens hydda
Björnbärsgrottan
Smugglargrottan
Skidbackegrottan (flera)
Björngrottan v (flera)
Springan
Kamelgrottan
Skårekroksgrottan
Skafferiet
Grävlingen
Dr Bagers tunnel
Hotell Kullaberg
Mossgrottan
Gruvorten
Diagonalgrottan
Råttfällan
Ladublocken
Laduporten
Bordsgrottan
Nimisgrottan
Bergsgeten
Hacket
Takgrottan
Solgrottan
Rödtaksgrottan

Grottlistan sorterad längden på grottorna.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla
Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
2 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
3 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
4 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
5 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
6 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
7 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
8 Snövit15m6mSydBlock
9 Villervallan14m2mNorrBlockJa
10 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
11 Blockgången13m4mNorrBlock
12 Vindtunneln12m1mSydUrberg
13 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
14 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
15 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
16 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
17 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
18 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
19 Våtagången9m6mNorrUrberg
20 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
21 Borgen9m1mNorrBlock
22 Masken Max grottan9m1mSydBlock
23 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
24 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
25 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
26 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
27 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
28 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
29 Jätteblocken7m2mSydBlock
30 Landprorten7m4mNorrTunnel
31 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
32 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
33 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
34 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
35 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
36 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
37 Skulgrottan6m2mNorrBlock
38 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
39 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
40 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
41 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
42 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
43 Åkersbergsgrottan6m2mSydBlock
44 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
45 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
46 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
47 Portgrottan5m1mNorrUrberg
48 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
49 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
50 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
51 Klämman5m2mNorrUrberg
52 Banangrottan5m1mNorrUrberg
53 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
54 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
55 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
56 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
57 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
58 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
59 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
60 Kämparna5m2mSydBlock
61 Karstens arsle5m1mSydUrberg
62 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
63 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
64 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
65 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
66 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
67 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
68 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
69 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
70 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
71 Törnrosa4m2mSydBlock
72 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
73 Varggrottan4m1mSydBlock
74 Getablocket4m3mNorrBlock
75 Jättedösen4m4mNorrBlock
76 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
77 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
78 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
79 Gömstället4m2mNorrBlock
80 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
81 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
82 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
83 Livsfaran4m1mSydBlock
84 Doldis4m3mNorrUrberg
85 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
86 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock
87 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
88 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
89 T-centralen4m1mNorrBlockJa
90 Krokiga gången3m1mSydBlock
91 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
92 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
93 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
94 Sammanbrottet3m2mSydBlock
95 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
96 Björnidet3m1mNorrBlock
97 Poolblocket3m4mSydBlock
98 Musslan3m4mNorrBlock
99 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
100 Källargrottan3m3mNorrUrberg
101 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
102 StoneWather3m4mNorrUrberg
103 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
104 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
105 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
106 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
107 Block med lock3m1mNorrBlock
108 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
109 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
110 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
111 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
112 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
113 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
114 Bananblocket3m1mSydBlock
115 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
116 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
117 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
118 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
119 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
120 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
121 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
122 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
123 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
124 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
125 Lynngrottan2m2mNorrUrberg
126 Örn-nästet2m2mNorrBlock
127 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
128 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
129 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
130 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
131 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
132 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
133 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
134 Springan2m0mNorrUrberg
135 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
136 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
137 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
138 Grävlingen2m1mNorrUrberg
139 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
140 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
141 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
142 Gruvorten2m1mNorrUrberg
143 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
144 Råttfällan2m4mNorrBlock
145 Ladublocken2m1mNorrBlock
146 Laduporten2m10mNorrG.L.B
147 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
148 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
149 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
150 Hacket1m2mNorrG.L.B
151 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
152 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
153 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja

Total grottlängd:854m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
(c) Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.