Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Min Facebooksida:

Denna sida:
KULLABERG

Ringarnas färg:
Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Kullaberg, klickbar karta
Ablahamnsblocket
Amfiteatern
Bacongrottan
Balkonggrottan
Bananblocket
Banangrottan
Barakullegrottan
Bergakungens gång
Bergakungenssal
Bergsgeten
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Björnbärsgrottan
Björngrottan v (flera)
Björngrottan ö (flera)
Björnidet
Block med lock
Blockgången
Blå mal grottan
Bordsgrottan
Borgen
Diagonalgrottan
Djupadals hamn
Djupadalsgrottan
Doldis
Dr Bagers tunnel
Dr. Bagers grotta
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Dr. Munthes grotta V (flera)
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
Dripp-dropp-grottan
Dubbelgrottan
Dödlig genomsikt
Farstuhålet
Fiskargrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Getablocket
Getastugorna A
Getastugorna B
Getastugorna C
Graffitigrottan (flera)
Gruvangrottan (flera)
Gruvorten
Grävlingen
Gubbe-med-keps-grottan
Gubbmalen (flera)
Gåsahålan
Gömstället
Hacket
Hotell Kullaberg
Josefinelust stora (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Jungfrukamrarna
Jungfruns vaktkur (flera)
Jätteblocken
Jättedösen
Kamelgrottan
Kanalgrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kaprifoliegrottan
Kaprifoliegången
Karlavagnsgrottan
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Karstensblockgrotta I (flera)
Karstensblockgrotta II (flera)
Karstensränna (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Kludderövens hydda
Klämman
Klättergrottan
Knivgrottan
Kojgrottan
Krokiga gången
Kullamannens sal
Kvartsblocket
Källargrottan
Kämparna
Labilgrottan
Labyrintgrottan
Ladublocken
Laduporten
Lahibiagrottan
Landprorten
Lilla Graffiti (flera)
Lilla Kaprifoliegrottan
Lilla Visitgrottan
Livsfaran
Ljungstrands avgrund
Lynngrottan
Magbadsgrottan
Masken Max grottan
Mission Impossible
Mossgrottan
Musslan
Nimisgrottan
Ormbunkagrottan
Oskarsminne + vinkällare (flera)
PBs minigrotta (flera)
Pilgrimsgrottan
Platt-taksgrottan (flera)
Poolblocket
Porten (flera)
Portgrottan
Raukgrottan (flera)
Råttfällan
Rödluvansgrotta
Rödtaksgrottan
Sammanbrottet
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Skafferiet
Skidbackegrottan (flera)
Skulgrottan
Skårekroksgrottan
Smugglargrottan
Snövit
Solgrottan
Spegelsalen
Spindelgrottan
Spiralgrottan
Springan
Stenstugorna - Retzius (flera)
Stenstugorna - Wallengren (flera)
StoneWather
Strandgrottan
Söfting Mini (flera)
Söftingsdyket (flera)
Söftingsgrottan
T-centralen
Takgrottan
Timglasgrottan
Tinas trekant
Trollhålet (flera)
Träskgrottan
Tunnelgrottan
TwinWathergrottan nedre
TwinWathergrottan övre
Törnrosa
Undervattensgrottan
Utsiktsgrottan
Valdemarsgrottan
Varggrottan
Vattenmöllegrottan
Villervallan
Vindskyddsgrottan (flera)
Vindtunneln
Visitgrottan
Våningsgrottan
Våtagången
Västranäsgrottan
Åkersbergsgrottan
Örn-nästet
Östranäsgrottan

Grottlistan sorterad i namnordning.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla

Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.

Förklaringar:
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
2 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
3 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
4 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
5 Bananblocket3m1mSydBlock
6 Banangrottan5m1mNorrUrberg
7 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
8 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
9 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
10 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
11 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
12 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
13 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
14 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
15 Björnidet3m1mNorrBlock
16 Block med lock3m1mNorrBlock
17 Blockgången13m4mNorrBlock
18 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
19 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
20 Borgen9m1mNorrBlock
21 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
22 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
23 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
24 Doldis4m3mNorrUrberg
25 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
26 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
27 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
28 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
29 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
30 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
31 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
32 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
33 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
34 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
35 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
36 Getablocket4m3mNorrBlock
37 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
38 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
39 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
40 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
41 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
42 Gruvorten2m1mNorrUrberg
43 Grävlingen2m1mNorrUrberg
44 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
45 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
46 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
47 Gömstället4m2mNorrBlock
48 Hacket1m2mNorrG.L.B
49 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
50 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
51 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
52 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
53 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
54 Jätteblocken7m2mSydBlock
55 Jättedösen4m4mNorrBlock
56 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
57 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
58 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
59 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
60 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
61 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
62 Karstens arsle5m1mSydUrberg
63 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
64 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
65 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
66 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
67 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
68 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
69 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
70 Klämman5m2mNorrUrberg
71 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
72 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
73 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
74 Krokiga gången3m1mSydBlock
75 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
76 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
77 Källargrottan3m3mNorrUrberg
78 Kämparna5m2mSydBlock
79 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
80 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
81 Ladublocken2m1mNorrBlock
82 Laduporten2m10mNorrG.L.B
83 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
84 Landprorten7m4mNorrTunnel
85 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
86 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
87 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
88 Livsfaran4m1mSydBlock
89 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
90 Lynngrottan2m2mNorrUrberg
91 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
92 Masken Max grottan9m1mSydBlock
93 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
94 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
95 Musslan3m4mNorrBlock
96 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
97 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
98 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
99 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
100 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
101 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
102 Poolblocket3m4mSydBlock
103 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
104 Portgrottan5m1mNorrUrberg
105 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
106 Råttfällan2m4mNorrBlock
107 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
108 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
109 Sammanbrottet3m2mSydBlock
110 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
111 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
112 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
113 Skulgrottan6m2mNorrBlock
114 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
115 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
116 Snövit15m6mSydBlock
117 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
118 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
119 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
120 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
121 Springan2m0mNorrUrberg
122 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
123 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
124 StoneWather3m4mNorrUrberg
125 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
126 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
127 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
128 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
129 T-centralen4m1mNorrBlockJa
130 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
131 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
132 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
133 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
134 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
135 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
136 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
137 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
138 Törnrosa4m2mSydBlock
139 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
140 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
141 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
142 Varggrottan4m1mSydBlock
143 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
144 Villervallan14m2mNorrBlockJa
145 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
146 Vindtunneln12m1mSydUrberg
147 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
148 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
149 Våtagången9m6mNorrUrberg
150 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
151 Åkersbergsgrottan6m2mSydBlock
152 Örn-nästet2m2mNorrBlock
153 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock

Total grottlängd:854m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
(c) Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.
De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra
intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt.
Du ansvarar över ditt liv. Förklaring: G.L.B= GrottLiknandeBildning. Klickbar grottkarta.