Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:Jätteblocken är en större blockgrotta på sydsidan av Kullaberg. Grottan uppskattas till 6-8m plus en låg gång som är c:a 5m och går 45 grader uppåt. Om man är envis kan gången nog krypas, eller snarare ålas. Grotta har 2 ingångar och bildar 2 grottor som är förbundna med varandra genom ett litet fönster.


Hit hittar man lättas genom att gå längs röda leden. I den kraftiga böjen på röda leden (se kartan) finns en mindre, ej utmärkt stig ner mot havet. Denna slutar vid ett klätterställe som kallas K2. Följ sedan kusten mot Ransvik. Efter c:a 200m från K2 finner man grottan.