Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:Området där det på Länstyrelsens kartor står Kitteln är ett spännade område med några mindre grottor, Dock har jag inte funnit Kitteln trots flera års letande. I literaturen står den omnämd som jättegryta. Frågan är om den ligger här? Vägbeskivningen är milt sagt vag. Några bilder på Kitteln finns inte. Men förtrösta inte. Det finns dock 3-4 grottor att besöka här. Det kommer i ordningen uppifrån och ner mot havet.

TT eller Tinas Trekant ligger överst. Denna har en egen sida.

Björnidet är nästa på tur. Det är en mindre blockgrotta. 3m lång och 1m bred.

Springan är som namnet antyder en ganska smal urbergsgrotta. Den är runt 0.3m bred, 2.5m lång och 2m till taket.

Villervallan är en större blockgrotta i 2 plan och med flera korta gångar på 1-1½m. Total gånglängd runt 13-14m.


Hit hittar du lättast från TT.