Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:Vid Bonnbjär finns en spännande urbergsgrotta med flera förgreningar. Tror att det är den enda på Kullaberg med 4 armar. Utöver det är där en gång rakt uppåt oxo. Därför valde jag att kalla den för Labyrintgrottan. Grottan har jordgolv så det är kanske inte helt omöjligt att komma vidare in i vissa delar som nu är trånga. Jag uppskattar den krypbara delen till c:a 4m och den icke krypbara till 6-8m. Grottan är gömd bakom ett par buskar i en ränna full av stenar. Grottan finns inte omnämd i några böcker och vi såg inte heller några spår av tidigare besökare i grottan (tex fotspår i det mjuka jordgolvet).


Hit hittar du lättast genom att gå mot Karstensränna, och sedan vika av ner i den sten och busk fyllda ränna precis väster om Karsten. På den västra sidan av rännan i det som man upplever som slutet av den samma, finns grottan.