Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:poolgrottan_13.jp

Poolgrottan är en enkel blockgrotta med en pool utanför och delvis inne. Grottan är inte känd sedan tidigare, och den ligger på sydsidan av Kullaberg.


Hit hittar du lättast... Följ gul led över golfbanan. När denna möter röd led så forsätt vägen rakt fram (omålad led) tills ni kommer till korsningen med biodlingen. Här viker ni av söderut och går så långt att ni kan hoppa in i kohagen på östra sidan om vägen. Passera hela kohagen och vid dess slut, leta er in i stenhavet på västra sidan av hagen. Följ stenhavet ner till havet.