Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:När man är på väg ner mot grottorna (se beskrivning nedan) så kan man stanna upp vid stenhavets nedre kant. Här kan man gå ut på en ryggås och komma till en liten 3-kantig grotta.

Nnedanför 3-kantsgrottan så finner du en annan liten grotta uppe på väggen. Den är 4m lån och 1½ hög men bara ett pad dm bred. Den känns som en lite vaktkur. Vi valde att kalla den Dr Bagers vaktkur då den inte har något känt namn.

Om du inte gick ut på ryggåsen utan ner i dalen, kommer du till en klapperstensstrand. Dalen innehåller en grottliknande nisch på västa sidan och en smal spricka med lock på. (10m?)

Om du fortsätter från klapperstensstranden västerut genom passagen så kommer du till Raukgrottan. Som namnet täljer är det en grotta i en rauk. Grottan är en tunnelgrotta och går således rakt igenom rauken.


Hit hittar du enklast genom att gå från Onamosse längs det surdrag som går norrut. Hoppa över stänget och fortsätt norrut i den naturliga sänkan. Gå på den västra sidan om surdraget. Efter en bit så står du vid en brant kant. Här kan man finna en liten stig (10m) som går net till ett sluttande stenhav. 'Stigen' är 20-30m öster om surdraget. Ta dig sedan någurlunda helskinnad neråt i stenhavets kant och något mot väster så kommer du ner i en fin vik. Längs vägen ner kan man besöka Hacket, som finns strax intill stenhavets botten.