Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanMin Facebooksida:

Denna sida:Sagogrottorna är ett samlingsnamn för flera grottor i samma område: Snövitgrottan, Rödluvan/Helvetesgapet, Varggrottan, Törnrosa, Ljungstrandsavgrund, Vindtunneln.
Grottorna nämns i lämplig ordning som man besöker dem med start från havet.


Snövit en grotta precis ovan vattnet. Namnet kommer sig av att grottan var full av vitt skum då vi hittade den 2011. Jag minns grottan som en liten rackare när jag på 1990-talet hittade den, men nu är den 15m. Detta kommer sig av att den lilla grottan låg inne i en djup, 45 grader lutande spricka, där stora block nyligen rasat ner och på så sätt stängt hela sidan. Detta gör att sprickan nu upplevs som en gång, med mindre hål i taket. Hålen är för små för att man ska kunna komma in i grottan det hållet.


Rödluvansgrotta eller som jag ville kalla den Helvetesgapet, är en blockgrotta som är i nedkanten av ett blockras. Det senare namnet är en bättre beskrivning. Innan man når ingången måste man passera ett par meter med björnbär. :( Grottan sluttar kraftigt uppåt c:a 5m. Den är smal i början men blir något störe en bit in. Längst upp finns en liten gång mot ljuset som snart blir för smal för att krypa, men knappa metern kommer man. TOT 5,8 meter.

Namnet kommer sig av ett tips från Erik Ljungstrand som vid ett par tillfällen talat varmt om grottan och dess djup. Jag har inte hittat någon information om att grottan skulle vara känd. Jag har själv varit där i början av 1990-talet, och kände igen den när jag väl kom dit.


Varggrottan en grotta precis ovanför Rödluvan. Den är riktigt trång i entrén men blir rymligare en bit in. En liten sidogång på knappt 1 meter finns strax efter ingången. Hela grottan är 4,2 meter lång.


Törnrosa är en mindre grotta strax ovanför Varggrottan. Närmare bestämt på den östra väggen. I viken ni finner en grotta bakom några buskar. Den är 4 meter lång, och har ståplats för en längst in. Övriga dela av grottan är lägre. Taggbuskarna i entrén gör att jag kallar den för Törnrosagrottan i brist på bättre namn. Ev är den känd tidigare som en av flera grottor vid Bonnbjär. Alla namnlösa. Alla utan exakt platsangivelse.


Ljungstrandsavgrund är en grotta som sluttar kraftigt neråt c:a 7m. Den är smal och mörk så man ser inte slutet utan lampa. I grottan lever en liten planta av glansbräken på östra väggen. Förutom huvudgångenpå 7m finns en kort bigång på 2m med massor av spindelbon i.

Namnet kommer sig av ett tips från Erik Ljungstrand som vid ett par tillfällen talat varmt om grottan och dess djup. Jag har inte hittat någon information om att grottan skulle vara känd. Jag har själv varit där i början av 1990-talet, och kände igen den när jag väl kom dit.


Vindtunneln är en grotta på sydsidan av berget. Den ligger högt upp 30-40m höjd och man finner ingången uppe på berget. Grottan börjar med ett vertikalt shakt på 3m, sen är man nere i huvudgången. Grottgången är c:a 10 meter och slutar på en liten buskklädd hylla mitt på en lodrät vägg c:a 15m upp (stor risk att trilla ner).


Hit hittar du lättast genom att gå till Karstensränna (Bonnbjär). Gå ner till vattnet och följ det österut c:a 100m.