Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


Krutfabriken mitt ute i skogen. Den var aktiv under kriget, men stod i träda fram till slutet av 70-talet. Då kom man till insikt att den var hopplöst omodern. Delar av den spängdes en tid efter det. Av papper i huset framkommer att de jobbat 3 skift. De bör ha varit runt 150 man när de var på topp, dvs före 1945.

Man tillverkade nitrocellulosakrut (bomullskrut). Det verkar vara en rejäl produktion då man kan se i papperna att de hade den 14/2 1942: 28 ton nitrersyra som senare på dagen hade minskat till 9 ton.Tillbaka