Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

I Listarum finns det som har varit Simrishamns HC*, där kommunens höjdare skulle sköta om staden i händelse av krig. Den byggdes 1976 och var då en del i civilförsvaret. Den har sedan lämnats av kommunen och övertagits av en privatperson, som under några år låtit hemvärnet nyttja den. Under 2013 kom den ut på försäljning och där jag var på besök. Bunkern är således inte öde utan ett fint bevarat minne från "kalla krigets dagar". Det finns plats för 43 man + 1 'som e skadad'. Utropspris 400.000:-

(HC=civilförsvarets ledningscentraler: huvudcentral)

Gallery