Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


I Eslöv har man en gammal spritfabrik som står och väntar på rivning. Ett bostadsföretag köpte husen för att bygga bostäder där. De fick rivningstillstånd av kommunen, men länstyrelsen sa nej. Kulturminnesbyggnad! Så nu står den där och väntar på sitt öde.

Spritfabriken, som från början var en fabrik för mjölkpulvertillverkning, byggdes om 1910 (och till) av Skånsk Spritförädling AB av bröderna Henriksson. Man kan på Bild nr 9 se att en del byggnaden är ljusare i teglet än övriga delar. Detta borde vara orginalbyggnaden. Byggnaderna är i en till tre våningar och uppförda i rött hårdbränt tegel.

Eslövs spritfabrik köpte maskiner från stadens verkstadsföretag Åkermans, som var en stor leverantör av bränneriutrustning. Av denna utrustning finns det i stort sätt ingenting kvar av. Endast 3 stora plåtkärl på loftet i en av byggnaderna.

Under 1800-talets sista hälft möjliggjorde ny teknik kontinuerlig destillation istället för den äldre bäckenapparaten. Råspriten destillerades genom träkol i särskilda reningsverk där föroreningar avskildes och ren alkohol erhölls. Denna fraktades i väg på järnväg, vilket framgår med all tydlighet då två spår går in på området. Här finns en stor och en mindre perrong. Intill den större, finns även lite lagerlokaler vars tak delvis har rasat in. Brevid den mindre, finns vad jag kan se, någon form av kontor. Där är taket oxo murket och håller på att trilla in.

Sprittillverkningen lades ned 1957 eller 62 (olika uppgifter) och har dess mestadels använts som lager innan dagens fastighetsägare köpte byggnaderna 2007. Jag ser bl.a. spår av Eslövs byggshop och rester av nått som antagligen har varit ett loppis. Byns unga har haft bokbål där inne och en mörk vrå anade jag resterna av någon uppeldad bil. Bild från 1922 i kommunens arkiv.Tillbaka