Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


I Eslöv har man en gammal spritfabrik som står och väntar på rivning. Ett bostadsföretag köpte husen för att bygga bostäder där. De fick rivningstillstånd av kommunen, men länstyrelsen sa nej. Kulturminnesbyggnad! Så nu står den där och väntar på sitt öde.

Spritfabriken, som från början var en fabrik för mjölkpulvertillverkning, byggdes om 1910 (och till) av Skånsk Spritförädling AB av bröderna Henriksson. Man kan på Bild nr 9 se att en del byggnaden är ljusare i teglet än övriga delar. Detta borde vara orginalbyggnaden. Byggnaderna är i en till tre våningar och uppförda i rött hårdbränt tegel.

Eslövs spritfabrik köpte maskiner från stadens verkstadsföretag Åkermans, som var en stor leverantör av bränneriutrustning. Av denna utrustning finns det i stort sätt ingenting kvar av. Endast 3 stora plåtkärl på loftet i en av byggnaderna.

Under 1800-talets sista hälft möjliggjorde ny teknik kontinuerlig destillation istället för den äldre bäckenapparaten. Råspriten destillerades genom träkol i särskilda reningsverk där föroreningar avskildes och ren alkohol erhölls. Denna fraktades i väg på järnväg, vilket framgår med all tydlighet då två spår går in på området. Här finns en stor och en mindre perrong. Intill den större, finns även lite lagerlokaler vars tak delvis har rasat in. Brevid den mindre, finns vad jag kan se, någon form av kontor. Där är taket oxo murket och håller på att trilla in.

Sprittillverkningen lades ned 1957 eller 62 (olika uppgifter) och har dess mestadels använts som lager innan dagens fastighetsägare köpte byggnaderna 2007. Jag ser bl.a. spår av Eslövs byggshop och rester av nått som antagligen har varit ett loppis. Byns unga har haft bokbål där inne och en mörk vrå anade jag resterna av någon uppeldad bil.


Tittarkommentar 2016: Jag är väldigt intresserad av dina bilder och historia om fabriken. Min farfar arbetade där som nattvakt från 1922 fram till 1935 då han dog. Därefter så övertog min far samma syssla som nattvakt. Han arbetade som sådan fram till början av 1950-talet då fabriken började att avvecklas.

Tittarkommentar 2015: Trevliga bilder på ett trevligt ställe, som jag för övrigt besökte idag, dock våga jag mig inte på spiraltrappan, så var kul att se dina bilder från dom övre våningarna. När är dina bilder tagna? Det som skiljer mot mina är att allt bråte på golven är borta. Tack för en trevlig sida.
År 2010 /Red


Av en ren händelse så hittade jag ett galleri till med bilder från Spritfabriken. Denna gång hade jag med mig ett par kompisar. Vi var där en månad senare (Maj 2010) och hittade bland annat en löndörr och kom in i direktörsvillan på toppen av fabriken. :)
Tillbaka