Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


I Harrie hittade jag en gammal verkstad där det tillverkade jordbruksmaskiner på tomten mellan 1906 och 1981. Typiska produker var Hilleshög betupptagare samt maskiner som tallriksredskap och styvpinnare. Företaget hanterade bland annat färger, lösningsmedel, eldningsoljor, smörjoljor, skärvätskor och trikloretylen. Tomten ska sameras men det dröjer visst.

Företagets grundare hette Nils Holmqvist som var född i Torrlösa 1851. Han startade en liten smedja i Östraby då han var 27 år gammal. År 1890 köpte han en gammal smedja i Lilla Harrie. Den första större industribyggnaden stod klar 1906 med en kraftkälla till maskinparken i form av en 8 hk fotogenmotor. Lokalen har sedan byggs till i omgångar bl 1966, då företaget var på topp. Personalen vid den här tiden var över 100 man. 1981 gick företaget i konkurs.

Lokalerna har sedan dess hyrts ut och använts som bilverkstäder vilket man ser tydliga spår av, med gamla bilsäten här och var. Men tydligen även boktryckeri, sprittillverkning, lager och boende. Område har också varit en populär plats att dumpa bilar och annat skrot på. Sedan 2000 står Finja Betong som ägare. Byggnaden rivs trodligen under vintern 2010.


Tittar kommentar 2016: Detta är min barn- och ungdoms verkstad. Jag kan lokalerna utantill och har jobbat där från och till. Min far var produktionschef, och jag kände gubbarna i verkstan. Tragisk undergång!
Björn Engström
Tillbaka