Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


Besöker Kävlinge slakeri och köttforskningsinstitut. Stället är still stora delar öde och väntar på rivning. Jag fick dock intrycket att vissa delar fortfarande används till något. Bl.a. stod där nån skum bil som verkar användas.
På en dörr hittade jag en massa coola figurer. Klisterrester från en gammal skylt bildade gubbar. Hela tället är kraftigt igenvuxet. Särskilt fackexpeditionen var rena djunglen. Merparten av byggnaderna är från 1970-80 talet.


I vår vandring på slakteriet har vi bland annat fått se Livdjurshallen. Det ser ut att vara ett försäljningställe. I taket häneger en elektronisk informationsskylt, som antagligen har visat ko-nr eller nått sånt. Golvet är täckt av fjädrar och några döda fågler syns här och där. På väggarna hänger det en massa informationsplanscher och SCAN / Skanek proppaganda.


Historik: 1916-17 lät Sydvestra Skånes Andelsslakteriförening uppföra ett slakteri i Kävlinge. Slakteriet i Kävlinge byggdes för en årlig slakt på 100 000 svin och var ritat efter den danske Arkitekten Niels Vangs idéer, som f.ö. har legat grund för flera slakterier i Skåne. På 1930-talet började man även med kreatursslakt varvid man fick bygga ut anläggningen, och 1934 slaktades 61 000 kreatur och 390 000 svin i Kävlinge.

1949 byggdes en ny livdjurshall för boskapsauktioner, som rymde 300 djur och som hade 500 sittplatser för besökare (se bilder). På 1980-talet ersattes denna byggnad av en ny auktionshall. Livdjurshandeln upphörde på 1990-talet. På 60 talet så konsentrerades slakten till Kävlinge och andra orter som Ängelholm (se egen sida) och Hörby fick dra ner. Kapaciteten var nu uppe i 6000 svin och smådjur samt 750 storboskap och hästar per vecka. De mindre slakterierna hade dock kvar charkuterivaror som tex korv. På 70 talet flyttades mer och mer av detta över till Kävlinge efter att Scanek bildats. 1994 centraliserades svinslakten till Kristianstad, senare även styckning och färdigvaror. 2008 stängdes slakteriet för gott.Tillbaka