Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


I det öde bränneriet står det en del saker kvar från bränneritiden. Det första som möter mig verkar vara någon form av bostad. Kanske arbetarna bodde här. Det finns en dubbelsäng, som är dubbel på längden och en järnspis. Vi forstätter vidare jag och 2 kompisar. Vi ser en del stora baljor och en uppmurad del som verkar varit en enorm eldstad. Det mesta av utrymmena är tomma eller innehåller mer modernt skräp. Byggnaden är gjord i tegel och skorstenen står fortfarande upp.

Brännerinäringen har varit en av Skånes mest betydelsefulla branscher. Redan vid 1920 stod Skåne för 90 % av landets totala spritproduktion. Fram till 1800- talets mitt bedrevs spritframställningen mest som husbehovsbränning men sedan i allt större skala. Redan på 1830-talet fanns tidiga inslag av industriell produktion i form av ångdrivna brännerier. 1860 när husbehovsbränningen upphörde, så fanns det drygt 140 brännerier i Skåne, några år tidigare, fanns det drygt 1 300 brännerier i länet jämfört med 2 150 i resterande Sverige. Numera köper vi spriten i Tyskland.Tillbaka