Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


I den halvtäta skogen vid Hässleholm står en blågrå tågvagn mitt ute i skogen. Vagnen härrör nog från kalla kriget och var en del i att hålla järnvägen i gång i händelse av ofred. Nu ser den mest ut som kriget själv. Strax intill, dvs några hundra meter bort, står ett "hemligt" tåggarage som även den har sett sina bästa dar. Båda har ett bästföredatum som nog gick ut på 60-talet.

Jag hittade dem då jag råkade springa på en massa konstiga och övervuxna räls som går kors och tvärs i skogen. Ett av rälsen forsvinner in i en stor grusvall. Här under har nog funnits något hemligt, som har skottas igen för typ 20 år sedan, att döma av de buskar och träd som växer där nu. Något av rälsen passerar även under en bro som är svartmålad i taket. Detta kan hänröra till de krigsplacerade ånglok som fanns i försvaret fram till 70- 80-talet. Färgen skulle nog dölja spåren av den nedsotning som blir då ångloken har kört genom broar mm.Tillbaka