I Gullträsk finns ett ädehus med bågnade väggar. Man kan se hur fönster och dörrar sticker ut ur bågen. Frågan är hur länge det står kvar? Och vågar man gå in?

Gallery
Visade ödehusgallerier: