I Källfallet så finns det ett helt område med ödehus (22st) som är hyggligt nya. Efter att Grängesbergs gruvor lade ner sin verksamhet 1989 stod Källfallet till stora delar tomt och öde. Ludvikahem som då ägde området, genomdrev trots protester att vissa byggnader skulle rivas, vilket dock inte genomfördes. Senare blev området privatägt och under 1990-talet inträffade flera konkurser. Efter ytterligare en konkurs år 2001 uppmanades kvarvarande hyresgäster att söka sig nytt boende. På hösten 2001 utsågs en tvångsförvaltare som skulle se till att området tömdes inom tre månader. Några hus ockuperades och polisen ingrep. Meningen var att riva hela området, nu började förfallet på allvar. Putsen ramlade från fasaderna, dörrar och fönster spikades igen med träskivor för att förhindra fler ockupationer och vandalisering.

Gallery
Visade ödehusgallerier: