Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


På min norrlänska resa så råkade jag passera 2 ödehus strax intill vägen. Var jag befinner mig vet jag inte, men utanför ett av husen finns en busshållplats. Kanske den ger en ledtråd. (se bilder) Västmanlandstrafiken passerar visst här. I båda husen syns spår at försök till upprustning.

Kommentar 2019:Jag åker förbi de båda husen varje vecka. Huset med träpanel är numera rivet. Husets timmerstomme låg länge travat snyggt och prydligt mellan vägen och "betonghuset". Det kvarvarande huset hade igensatta fönster och dörrar under något år. Nu verkar det som att man bytt ut fönstren i ett försök att renovera huset. Men mer än så verkar inte ha hänt senaste året. Antar att du åkte länsväg 256 norrut för att titta på det som blev kvar efter den stora skogsbranden 2014, och då råkade få syn på de två ödehusen. Jag skulle också kalla platsen för Örbäck, för till Hästbäck (med vägen genom brandområdet till Ängelsberg) är det bra många kilometer. //En Norbergare
Tillbaka