RIFA kondesatorfabrik eller Radioindustrins Fabrikaktiebolag (RIFA) tillverkade papperskondensatorer i de nu rivningsfärdiga byggnaderna på RIFA-tomten. Verksamheten startade 1962 och lades ner 2005. Den berörda marken ägs till största delen av PEAB.

Gallery
Visade ödehusgallerier: