Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Min Facebooksida:

Denna sida:


Risekattlösa nerlagda gruva. Bilder på den yttre mijön med gamla byggnader. Tyvärr kommer man inte ner i själva gruva då hålet sedan länge är övertäckt. Schakt C.J. Malmros startades 1942. Här bröt man kol och lera. Gruvan dervs av Höganäsbolaget. Utlastningen är nu mera i helkast skick. Delar av huset har rasat. I byggnaden ligger det en massa mög, men man kan se rester av den hydralik som manövrerade utslastning av malmen ner i lastbilar eller tågvagnar.Tillbaka