I trollskogen finns det flera sagoväsen som råder när mörkret faller. Mina trollskogbilder föreställer vanligvis nordisk myologi med skogfun, troll, rådare, Huldran, Enther och skogsvaktare mf. Men även bara finstämd skog.

Gallery