Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Översikt Serbien & Montenegro Azorerna Christiansö Italien


Min Facebooksida:

Denna sida:


Chrstiansö under en juni helg 2014. Ön ligger strax öster om Bornholm och var ett militär befästning som på 1900 talets början blev tillhåll för konstnärer och flummare. De små husen byggdes en gång i tiden av övervintrande militärer som på så sätt fick sig ett litet hemman. Man går runt ön på en timme.