Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


A -salen är den första salen som en besökare ser. De missar vanligtvis den mindre B-salen när de går in. Salen är grottans största sal och är en rest från gruvtiden, mellan 1600 och 1800 talet. I gruvan bröt man kalk, som man sedan brände i ugnar utanför gruvan. Det blev då släckt kalk vilket man använder i cement. Gruvan har varit mycket större än i dag. Den har rasat vid ett flertal tillfällen och nya ingångar har byggts. Den senaste är från 1800 talet.