Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanLilla Balsbergsgrottan En nyfunnen del av grottan som inte har varit besökt de senaste 100 åren. Den består av 2 salar som är förbundna med varandra genom en smal gång som delvis är naturlig grotta och delvis är gammal gruvgång.