Start KONSTigt Natur urban exploration Grottor Resor Porträtt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan Höganäs gruva


Min Facebooksida:

Denna sida:Lilla Balsbergsgrottan En nyfunnen del av grottan som inte har varit besökt de senaste 100 åren. Den består av 2 salar som är förbundna med varandra genom en smal gång som delvis är naturlig grotta och delvis är gammal gruvgång.