Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


C -salen är mycket låg. Normalhöjden på taket är 1-2dm. Vid ingången till salen runt 3dm. Inga bilder här i från.