Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


F örbindelsegången förbinder ihop de 2 gruvdelarna A och E, men oxo G-gången och området kring Inresjön (H,I & J). Gången är ofta helt vattenfylld och då okrypbar. Ibland är det lite lägre och då kan man krypa runt en del. För att komma in i området kring inresjön så måste gången vara helt torr. Merparten av bildrna är från början av 1990-talet.


I gången finns det många stenar som antagligen kommer från E-salen. Från Förbindelsegången kommer du till ett flertal gångar och salar. Den norra delen av gången går under A-salen och slutar vid ingången till G som tyvärr alltid är full med vatten.