Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


E -salen är den inre gruvsalen och även grottans näst största sal. I den övre delen ligger det en enorm sten, den rasade in någon gång omkring 1885. ängs den nordöstra väggen finns det några spännade objekt. Den mest nordliga är ingången till O-systemet, sedan kommer ett litet rum på 1 meter, kallat vägghålan där det även finns ett par små fortsättningar. Efter vägghålan finns en dolin som är aktiv. Den är nu delvis utgrävd och man kan ana en mindre fortsättning.
Precis innan rasbranten finns det ytterligare en dolin som är aktiv. Man ser tydligt hur vattnet gräver bort sand och grus medan stenarna ligger kvar. På bortre väggen ser du de olika sedimenslagrena i olika färger. Salens sydligaste del består av en stor sten som kom dit runt 1885 i samband med att gruvan rasade. På höger sida har du Nya förbindelsegången och på den vänstra finner du det nyaste tillskottet i grottan, P-gångens två ingångar.


E-salen 2006 Mer sten än vanligt nedanför branten i år. Dolinen mitt i salen verkar blivit något lite större. Stora stenen har en glipa på 10cm under sig, på östra sidan. Annars är det mesta sig likt.