Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


F-gången som även kallas för studentgången. Enligt sägnen så kröp några studenter in hit och kom aldrig ut igen.


Studentgången är vackert utsvarvad med hyllor och nischer. Enligt De Morgan som besökte grottan på 1880 talet så var gången dubbelt så lång som nu. Längst bort i gången finns ett litet vattenås, kanske var det torrt på 1880 talet?


G ången är helt naturlig då gruvdriften aldrig kom hit. I den första delen är det högt i tak, takhöjden sjunket vartefter och i sista tredjedelen har gången helt bytt form. Här är den låg och bred förutom de sista meterna där takhöjden åter ökar. Till slut försvinner gången ner i ett litet vattenlås. Runt 1990 var det ofta torrt i grottan (utom vattenlåset). Tyvärr tog det slut 93.


Gången är i början hög. Överallt finns det små bigångar på c:a 1m. Dessa är vanligtvis 10-20 cm höga. Efter ungefär halva gångens längd så blir höjden kraftigt lägre för att ännu en bit längre in blir riktigt låg. Tyvärr mötte jag vattnet strax efter mittersta skorstenen ungefär där gången börjar bli låg.