Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


G-gången har tyvärr varit vattenfylld under hela 1990-talet. Våren 2005 var det så pass torrt att man kunde komma fram till ingången till G. Senast jag var inne i gången var någon gång runt 1988. Våren 2006 var det lite torrare och man kunde komma 7-8m in i gången.