Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


Pelarsalen (I) brukar vanligtvis ligga under vatten. I början av 1990-talet var det dock möjligt att komma hit in ibland. 2006 var det dock torrt igen med en liten sjö längst ner. Micro och jag kröp runt och tittade.


Längst in i salen (punkt 26) hittade vi en gång som fortsatte ett par meter. Miljön liknar den i O-systemet med stora stenar och sand.