Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


J-gången är smal och formad som ett x, vilket syns bra på kartan. Halva x:et är dock igenrasat. Denna delen skulle nog fortsatt in i E-salen. Punkt 23. Bilder från 2006.