Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


O-systemet eller som det även kallas laburinten. Gånen är trång och ligger strax under kalken och är utrymmet mellan stora stenar där sanden är bortspolad alternativt utforslad av oss. Gången slingrar sig mellan stora stenblock och kalken fungerar här som tak.