Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan


P-gången Om man tarbort den lösa grusen i den luftficka som är intill väggen/taket, kommer man en bra bit in i gamla gruvdelen som varit stängd sedan 1800 talet. Project P-gången startade 2002 men lades ner efter ett par meter. 2004 återupptogs arbetet och gången är nu 6m.