Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanHuvudgången Del 4 är mest en transportsträcka fram till Promenadgången. Det finns ett par sandbankar och en större droppstensformation. Höjden är varierande från rejäl till mycket låg.