Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanBesök innanför Inresjön. Strax innan man är framme vid Korsgången så finner du en fin sal med mycket droppsten. Det tar c:a en timme att krypa hit in i raskt tempo från grottans entré. Gången är rymlig och långsträckt. Vid vänster sidan av huvudgången finns en spricka men långa och grova droppstenar och en massa drapperi.