Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanSifon nr1 Detta är den första i en rad av sifoner (vattenlås) på den östra sidan. Dock måste man vara dykare för att komma vidare här.